Agile Werken
Oook voor agile werken ook daar kunt u voor bij ons terecht

Agile werken

Agile werken is de laatste jaren hot. Vele bedrijven in de software ontwikkeling gebruiken het inmiddels. Toch is Agile werken niet alleen te gebruiken voor software ontwikkeling. Met onze ruime ervaring in het Agile werken kunnen wij inmiddels wel zeggen dat Agile werken in allerlei organisatie mogelijk is en op alle afdelingen. Zowel in grote als kleine organisaties, maar het is ook toepasbaar in alle branches. Agile is namelijk een gedachtengoed en geen instrument. Door gebruik te maken van het Agile gedachtengoed kun je als organisatie efficiënter werken en wordt het werk beter verdeeld. Agile werken draagt bij aan efficiency en kostenbesparing.

Agile manifesto

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen
door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt
en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
Werkende software boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel er waardering is voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Wilt u meer weten over het Agile Manifesto neem dan contact met ons op of kijk op: Manifest voor Agile Software Ontwikkeling (agilemanifesto.org))

Scrum als hulpmiddel