Schouwenaars Consultancy - Ondernemen is vooruitzien
Home
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Ondernemen is vooruitzien

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Is het niet de crisis, dan zijn het wel de snelle technologische ontwikkelingen waar elke onderneming mee te maken heeft. Ondanks alles blijft het belangrijk om de concurrentie voor te blijven.

Maar op welke wijze blijf ik de concurrentie voor? Hoe zorg ik ervoor dat mijn huidige klanten ook voor mij blijven kiezen en ik nieuwe klanten aan mijn klantenbestand kan toevoegen?

Om hierin successen te boeken is het belangrijk om voortdurend in te spelen op veranderingen in de omgeving en technologische vernieuwingen.

Innovatie, efficiency, kostenreductie zijn geen losse kreten maar zijn nauw met elkaar verbonden.

Om klanten efficiënter en effectiever te bedienen zijn vernieuwingen of het opnieuw beoordelen van bedrijfsprocessen en het volgen van de technologische ontwikkelingen, onontbeerlijk. Ook het in de grip en beheersbaar houden van uw automatiseringskosten spelen hierin een belangrijke rol.

Wij begrijpen als geen ander dat het ondoenlijk is en voor u teveel tijd kost om alle ontwikkelingen te volgen en te beoordelen. Het hebben van een goede partner op dit gebied die u hier in ondersteund en adviseert is geen overbodige luxe zeker gezien de huidige marktomstandigheden. Schouwenaars Consultancy heeft alle kennis en ervaring in huis om deze partner voor u te zijn. Wij denken oplossingsgericht en werken pragmatisch.

Quickscan: Riskmanagement

Het uitvoeren van riskmanagement wordt vaak gezien als overbodig. Om hier geen aandacht aan te besteden worden allerlei redenen bedacht zoals:

1. dat kan hier niet voorkomen;
2. wij kunnen dat uitstekend aan;
3. geen aandacht aan besteden. Lost zich vanzelf op;
4. wij hebben alles geregeld.

Bovengenoemde redenen gaan de boventoon voeren waardoor het besluit wordt genomen om geen aandacht te besteden aan Riskmanagement. Dit geldt met name voor uw automatisering en de processen binnen uw organisatie. Wij hebben het voor u makkelijk gemaakt en hebben twee QuickScans ontwikkeld.

• Eén om de risico’s m.b.t. uw automatisering in kaart te brengen
• Eén om verbeteringen in een door u te bepalen proces in kaart te brengen. Met als doel risico’s terug te dringen en uw proces te optimaliseren.

Wij willen graag de uitdaging met u aangaan en het bovenstaande met u bespreken. Zeker te weten dat u versteld gaat staan van de risico’s die u ongemerkt loopt en waarop u uiteraard maatregelen tegen kunt nemen.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
:: Overige

Portfolio

:: Informatie

Contact opnemen
Vacatures